VÝPRODEJ -50% NA VŠE

Vrácení zboží

Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DENNYS RETAIL s.r.o., www.dennysleather.cz, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, identifikační číslo: 08269475, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na korespondenční adresu firmy Pražákova 1008/69, 639 00 Brno nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Vrácené zboží nesmí nést stopy používání, musí být v ochranných značkových obalech (v případě, že tak byly zaslány - značkové obaly, pouzdra a krabičky) a musí obsahovat všechny etikety.

1.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, taková zásilka nemůže být z naší strany přijata.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Následující formulář si prosím v případě odstoupení od smlouvy vytiskněte, vyplňte a zašlete společně s produktem na adresy podle států:

Formulář pro odstoupení ze smlouvy

Pro Českou republiku odesílejte zboží na adresu:
DENNYS TRADING s.r.o.

Stupkova 18, Olomouc 77900

Pro Slovenskou republiku odesílejte zboží na adresu:
Expandeco s.r.o.
Fraňa Kráľa 16
966 81 Žarnovica 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.